Now showing items 201-220 of 1044

 • Historia i polityka — determinanty niepodległego Kosowa (added: 2019-06-13) 

  Stawowy-Kawka, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "17 lutego 2008 r. parlament kosowski w Prištinie proklamował niepodległość Kosowa. Oznaczało to odłączenie tej prowincji od Serbii i powstanie nowego państwa. Niemal bezpośrednio po proklamowaniu niepodległości, Kosowo ...
 • Historia Prawa Wyznaniowego. Wybór tekstów źródłowych (added: 2020-04-21) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Od Autora: "Wraz z popularyzacją wykładów akademickich na temat stosunków Państwo-Kościół pojawiła się potrzeba opracowania odpowiedniego wyboru źródeł do historii prawa wyznaniowego. Niniejsza publikacja jest pierwszym ...
 • History of Polish Cinema. From the beginnings to Polish School (added: 2021-07-15) 

  Preizner, Joanna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Grafpol, 2020)
  "The tale of Polish cinema should start from its beginnings. These cannot be discussed without the context in which Poles watched the first films and created them themselves. The second half of the 19th century was a ...
 • History of Polygraph Examinations in Poland (added: 2019-05-29) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "The first mentions of instrumental lie detection in investigations date back to a work published in 1939 by W. K. Zielińska Znaczenie psychologicznej diagnostyki dla celów śledczych (literally: “Signifi cance of ...
 • History of Polygraph in the Republic of Belarus (added: 2018-09-10) 

  Knyazev, Vladimir; Matselya, Olya (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Historyczne antecedencje procesów integracji europejskiej (added: 2019-06-13) 

  Skawińska, Mirosława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Fakty historyczne i tło historyczne wydarzeń polityczno-społecznych w Europie na przestrzeni wieków oraz ściśle związane z nimi plany, aspiracje i poglądy ideologiczno- doktrynalne poszczególnych wspólnot politycznych ...
 • Historyczne korzenie arabskiego resentymentu wobec Europy (added: 2019-05-22) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Kiedy obserwujemy obecne wydarzenia polityczne na świecie, których areną jest Bliski Wschód, stykamy się z gniewem i pogardą ludności muzułmańskiej wobec Zachodu, rodzi się pytanie, dlaczego nie jest już możliwa swobodna ...
 • Historyczne źródła i współczesny obraz życia społeczno-politycznego Górnoślązaków (added: 2019-06-17) 

  Woźniczka, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Górny Śląsk z racji swego sąsiedztwa był od wieków terenem ścierania się wpływów Polskich, Niemieckich i Czeskich. Celem niniejszego artykułuj est zarysowanie najważniejszych problemów historycznych, które wpływały na ...
 • Hiszpania za czasów generała Franco (added: 2015-04-30) 

  Wyrostek, Maria
  Ze wstępu: "Hiszpania jest od Polski daleko i nie mówię tu o odległości jedynie geograficznej, ale przede wszystkim poznawczej. Potrafimy wiele powiedzieć o historii czy systemie politycznym Francji, Anglii, Niemiec, ...
 • Holokaust - problem Boga czy człowieka? (added: 2019-06-25) 

  Obirek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Kiedy w czerwcu 2002 r. Jan Woleński, podsumowując roczny cykl spotkań w krakowskim Centrum Kultury Żydowskiej zatytułowany „Polacy i Żydzi od nowa”, powiedział, że w świetle dotychczasowych dyskusji na temat Holokaustu ...
 • Humanitas i retoryka Andrzeja Frycza Modrzewskiego (added: 2019-06-28) 

  Borowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Okrągła rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego przebiega w Polsce bez nadzwyczajnych oznak zainteresowania jedną z najwybitniejszych postaci kultury polskiej i zarazem jednym z niewielu tej kultury reprezentantów ...
 • Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji (added: 2019-06-29) 

  Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Punktem wyjścia każdego dążenia zjednoczeniowego jest sytuacja mniej lub bardziej zróżnicowanej wielości. Proces zjednoczeniowy, o ile nie jest wynikiem skrajnie hegemonicznej pozycji integrującego ośrodka władzy (jak ...
 • Idee neopogańskie w filozofii narodowej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (added: 2019-06-17) 

  Pełka, Leonard J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "Od połowy XX w. obserwujemy proces rozwoju szczególnego odrodzenia religijnego. Znajduje ono wyraz konkretyzacji w rozlicznych formach nowych ruchów religijnych, względnie parareligijnych. Jednym z ...
 • Idee słowianofilskie i mesjanistyczne wśród polskich organizacji politycznych w czasie II wojny światowej (added: 2019-06-17) 

  Papla, Miłosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Po upadku Polski we wrześniu 1939 r. niemal od razu rozpoczęła się działalność polityczna i wojskowa, mająca na celu przezwyciężenie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Celem jej było szybkie odzyskanie niepodległości, ...
 • II wojna światowa i nowy ład światowy (added: 2019-04-29) 

  Wiatr, Jerzy J. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "W dziejach stosunków międzynarodowych półwiecze zamykające się datami 1939– –1989 miało znaczenie przełomowe. Pod wieloma względami zamknęło ono całą dotychczasową epokę nowożytnych stosunków międzynarodowych i stworzyło ...
 • III czy IV Rzeczpospolita - spór o Polskę na łamach prasy opiniotwórczej (added: 2019-06-24) 

  Romiszewska, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Trudno precyzyjnie ustalić, kiedy rozpoczęła się dyskusja o ewentualnych zmianach ustrojowych w państwie, które mogłyby doprowadzić do przekształcenia III Rzeczypospolitej w IV, oraz kto pierwszy użył sformułowania „IV ...
 • Ikonograficznoprawne aspekty Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki (added: 2020-02-13) 

  Gajewska, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie ikonograficznoprawnych aspektów Bitwy p o d Grunwaldem Jana Matejki. Pochodzący z 1878 r. obraz przedstawia jedno z najważniejszych zwycięstw odniesionych przez Polskę i wpisuje się w ...
 • Implementacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle prawa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia systemowe (added: 2019-05-20) 

  Kenig-Witkowska, Maria Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "W literaturze politologicznej i prawnomiędzynarodowej coraz częściej zwraca się uwagę na ważną rolę, jaką Unia Europejska (UE) odgrywa w systemie zbiorowego bezpieczeństwa, ustanowionym przez Kartę Narodów ...
 • Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa w Afryce północnej i w regionie Sahelu (added: 2019-04-12) 

  Rusinek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The authoress analyses the consequences of the Arab Spring for security of the region countries. She concentrates on uncontrolled proliferation of weapons from Libyan stockpiles and the outbreak of Tuareg rebellion in ...
 • Implikacje oraz wyzwania rozpadu państw dla stosunków międzynarodowych. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne w XXI wieku (added: 2019-05-15) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie wpływu rozpadu państw dla nowego wymiaru stosunków międzynarodowych w XXI w. Zagadnienie powyższe ma ogromne znaczenie teoretyczne i praktyczne i stanowi zarazem poważne ...