Now showing items 181-200 of 306

 • Partnerships (added: 2019-04-24) 

  Carby-Hall, Jo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "The word “globalisation” has a wide-ranging meaning! It includes (a) the phenomenon of the opening of the national economies upon a liberal global market resulting from progress in Communications and transport; or (b) the ...
 • Partnerstwo czy rywalizacja? Stosunki CHRL–UE u progu XXI w. (added: 2019-04-25) 

  Zajączkowski, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa u progu XXI w. są jednymi z najważniejszych aktorów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie relacje między nimi nabierają od lat 90. XX w. dynamizmu i ...
 • Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych (added: 2016-06-28) 

  Pietraszko-Furmanek, Iga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Rozprawa Igi Pietraszko-Furmanek składa się, poza wstępem, z dwóch części: teoretycznej i badawczej, sześciu rozdziałów (proporcjonalnie rozdzielonych pomiędzy owe części) oraz zakończenia, aneksu i bibliografii. We ...
 • Personal honor, national honor and international justice (added: 2019-04-29) 

  Rabkin, Jeremy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Harvey Mansfield’s most recent book is about “manliness.” I want to talk about honor. Honor is, at least in some of its aspects, related to manliness, perhaps even a child of manliness, as Professor Mansfield indicates ...
 • Personalizacja polityki (added: 2017-03-06) 

  Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  It has to be pointed out that in the second half of the 20th century the public discourse was dominated mainly by two phenomena. Namely, to put that notion in short, the change of our culture from a word-centric into ...
 • Phenomenon of Subculture (added: 2019-05-07) 

  Skawińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "People in modern times no longer live in small, homogeneous communities. Those communities have been replaced by large, diverse and complex societies. The societies are composed of multiple smaller groups sharing beliefs, ...
 • Poland and Current Transatlantic Relations (added: 2019-05-21) 

  Kapiszewski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Exactly 40 years ago, President John F. Kennedy - while visiting Frankfurt - suggested that ties between the United States and Europę were so close and so essential that both sides should consider not only economic ...
 • Poland, Hungary, the World: selected aspects of contemporary economy, culture, and science (added: 2015-09-09) 

  Paterek, Anna; Szilágyi, Barnabás; Mydel, Rajmund; Juhász, Csilla; Gerda, István Zsolt; Kerülő, Judit; Láczay, Magdolna; Riczu, Zoltán; Csutkai, Réka; Budzowski, Klemens; Czermińska, Małgorzata; Zysk, Wojciech; Lasoń, Marcin; Balogh, Zoltán; Dancsi, Katalin; Molo, Beata; Egri, Imre; Nagy, Gergely; Bilanics, Ágnes; Galó, Miklós; Szabolcs, Pásztor; Szakál, Zoltán; Barabásné, Dóra Kárpáti (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Polityczny wymiar dyskusji teologicznych we współczesnym Iranie (added: 2019-04-25) 

  Zaborowska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Na Bliskim Wschodzie światopogląd i interesy polityczne wyrażane są w języku pojęć religijnych. Tak było w starożytności, w średniowieczu i tak jest do dziś. We współczesnym Iranie, gdzie wydawałoby się, że władza ...
 • Polityka historyczna - o bezużyteczności pojęcia (added: 2017-03-05) 

  Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Polityka Japonii wobec Izraela w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie (added: 2019-04-25) 

  Barbasiewicz, Olga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Historia stosunków japońsko-izraelskich, podobnie jak japońsko-arabskich, nie jest długa. Zainteresowanie Japonii Bliskim Wschodem rozpoczęło się wraz z rozwojem gospodarczym tego kraju, kiedy stał się on zależny od ...
 • Polityka naturalizacyjna Japonii (added: 2015-03-20) 

  Takahashi, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Wśród państw wysoko rozwiniętych Japonia cechuje się zarówno niskim udziałem obcokrajowców w ogólnej liczbie ludności (1,6%), jak i niskim wskaźnikiem naturalizacji cudzoziemców (5,22/1000 cudzoziemców). Jednocześnie ...
 • Polityka państwa wobec muzułmanów a relacje chrześcijańsko-muzułmańskie w Kenii (added: 2019-04-15) 

  Kościółek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Kenia jest przykładem państwa, w którym doszło do zetknięcia chrześcijaństwa z islamem, co w ostatnich dziesięcioleciach stało się powodem poważnych konfliktów między obiema wspólnotami religijnymi. W ...
 • Polityka prezydenta Ronalda Reagana w zakresie imigracji (added: 2017-03-22) 

  Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
 • Polonia w USA: na tle przemian amerykańskiej etniczności (added: 2015-09-29) 

  Babiński, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Książka niniejsza poświęcona jest przede wszystkim przemianom Polonii w USA, zwłaszcza ich uwarunkowaniom. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych opracowań (Brożek 1977; Kubiak, Gromada, Kusielewicz 1988; Znaniecka-Łopata ...
 • Polska turystyka wyjazdowa do Rosji–zarys problematyki (added: 2019-06-06) 

  Banaszkiewicz, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  The article presents the issue of Polish citizens’ travels to Russia. The introduction outlines the most important features of the current situation in the Russian tourist market, including its potential and problems ...
 • Polska, Słowacja, świat: rodzina: wybrane problemy współczesności (added: 2016-01-25) 

  Fatuła, Dariusz; Gerc, Krzysztof; Kluzowa, Krystyna; Olearczyk, Teresa; Szumpich, Stanisław; Witowska, Ewa; Wrzeszcz, Renata; Gejdošová, Zuzana; Kamanová, Irena; Rusnáková, Markéta; Almašiová, Angela; Košč, Stanislav; Jablonský, Tomáš; Orieščiková, Helena; Štefáková, Lenka; Antolová, Vladimíra; Kolibová, Daniela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Polskie wdowy. Studium przypadku (added: 2019-06-21) 

  Gardyła, Alina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Z wprowadzenia: "Życie ludzkie wydłuża się. Jednocześnie przemiany gospodarki w Polsce, bezrobocie sprawiają, iż ludzie w pełni sił fizycznych skracają swoją aktywność zawodową - średni wiek przechodzenia na emeryturę ...
 • Pomiędzy ojczyzną a obczyzną. Najnowsza fala emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii w perspektywie koncepcji transnacjonalizmu (added: 2019-06-13) 

  Blachnicka, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Kontekstem dyskusji o ostatniej fali wyjazdów Polaków do Wielkiej Brytanii pozostaje historyczne doświadczenie polskich migracji - wędrówki za wielką wodę na przełomie wieków, emigracji powojennej czy wyjazdów ...