Repozytorium Instytucjonalne
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Witaj w Repozytorium Instytucjonalnym
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne. A wszystko w otwartym dostępie!

Zbiory w DSpace

Wybierz Zbiór, aby przeglądać jego Kolekcje

Najnowsze publikacje

Pozycja
Turystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Aspekty interdyscyplinarne
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Kapera, Izabela; Mydel, Rajmund; Kolasińska, Anna; Gmyrek, Katarzyna; Szeliga, Anna; Cziomer, Marcin; Wolak, Grzegorz
Ze wstępu: "W ostatnich latach sektor turystyczny stanął przed szeregiem wyzwań i choć nastąpiło jego ożywienie, to tempo poprawy sytuacji pozostaje nierównomierne w poszczególnych regionach świata. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 i generowane w związku z nim problemy gospodarcze wpłynęły znacząco na działalność w omawianym zakresie, potwierdzając przy tym potrzebę wypracowania takiego podejścia do rozwoju turystyki, które będzie skutecznie odpowiadać na kolejne trudności. Celem głównym przyjętym przez Autorów monografii było przedstawienie i analiza wybranych aspektów współczesnej turystyki z perspektywy międzynarodowej oraz krajowej. W książce omówiono zagadnienia mające duże znaczenie dla turystyki, wskazując zarówno szanse, jak i niezbędne działania w odniesieniu do problemów ekonomicznych oraz społecznych, z którymi aktualnie mierzą się i nadal będą konfrontowani mieszkańcy destynacji turystycznych, wytwórcy produktów turystycznych, a także sami turyści. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny i jest efektem pracy przedstawicieli polskich ośrodków naukowych reprezentujących szereg dyscyplin badawczych, a także praktyków różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką."(...)
Pozycja
Inkluzja młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością przez pryzmat potrzeb i barier
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Konarska, Joanna; Zabrocka, Monika; Majewicz, Piotr; Wheeler, John J.; Zaorska, Marzenna; Pyrczak-Piega, Monika; Khalid, Ansab; Khawaja, Anuksha; Iqbal, Muhammad Nasar; Rafiq, Muhammad; Frąszczak, Krzysztof; Olszewski-Strzyżowski, Dariusz Jacek; Taub, Deborah; Foster, Megan; Banasik-Petri, Katarzyna; Jachyra, Patrick; Mcleod, James; Rosa, Wacław
Wprowadzenie: "Oddajemy do rąk Czytelników tom będący zbiorem artykułów powstałych na bazie referatów wygłoszonych we wrześniu 2022 r. na międzynarodowej konferencji „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością” zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mamy nadzieję, że książka, podobnie jak i sama konferencja, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania problemami ludzi z niepełnosprawnościami, przede wszystkim zaś młodzieży studiującej. Konferencja była jednym z zadań ujętych w harmonogramie projektu „Akademia Równych Szans”, finansowanego z Funduszy Europejskich przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Uczelnia Dostępna”. Celem projektu było kompleksowe dostosowanie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od listopada 2020 r., kiedy to rozpoczął się proces realizacji założeń projektowych, dokonano wielu zmian, które sprawiły, że Krakowska Akademia stała się bardziej przyjazna tym osobom; dowodów na to dostarcza przede wszystkim zwiększone zainteresowanie młodych ludzi z niepełnosprawnością możliwościami studiowania na oferowanych przez uczelnię kierunkach."(...)
Pozycja
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2023, nr 1 (XX), The Impact of the Russo-Ukrainian War on the Middle East
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Zdanowski, Jerzy; Alibabalu, Sayyad Sadri; Krzyżanowski, Marcin; Zahirinejad, Mahnaz; Olszowska, Karolina Wanda; Lipa, Michał; Styszyński, Marcin; Wróblewski, Bartosz; Pikulski, Aleksander
Introduction: "The outbreak of the Russian-Ukrainian war in 2022, seen by many analysts as a ‘proxy war’ between the United States and the Russian Federation, can be seen as another manifestation of tensions developing in East-West relations since at least 2008. At that time, not only was there a global financial crisis that undermined confidence in the liberal world order (global market mechanisms and economic institutions controlled by the Western powers) but there was also the outbreak of the Russian-Georgian war, a prelude to the subsequent Ukrainian crisis (2013–2014) and Russia’s annexation of Crimea."(...)
Pozycja
Humiliations: Middle Eastern middle class and the war in Ukraine
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Zahirinejad, Mahnaz
The dominant view towards the Middle East is that the region is stuck in the past and plagued by conflict. Therefore, it was anticipated that Middle Eastern states would take a side in the Russian invasion of Ukraine. Despite expressing sympathy for Ukrainians due to their own experiences of humiliation caused by several wars, the Middle Eastern people and states remained cautious and chose to avoid getting involved in the conflict. It seems that the view of the Middle Eastern middle class had an influence on state decision-making regarding involvement in the war in Ukraine. Considering the rise of an educated middle class in the region, it can be hypothesized that the middle class’s priority is political-economic instability rather than engaging in further wars. The objective of this research is to comprehensively understand the Middle Eastern middle class’s viewpoint on war.
Pozycja
Turkey – the big winner or the big loser of the Russo-Ukrainian war?
(Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Olszowska, Karolina Wanda
More than a year after the Russian aggression against Ukraine, a little can already be said about Turkey‘s attitude and the consequences of the conflict for Ankara. Turkey is balancing between Moscow and Kiev, trying to gain ground as a mediator, but also looking after its interests, especially economic ones. The text aims to analyse Turkish-Russian and Turkish-Ukrainian relations, especially since the outbreak of the war, and to answer the question of what the possible consequences of the Russian-Ukrainian war are for Turkey, whether it will be the big winner or rather the big loser of the situation.